ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Διατλαντική διάσκεψη ενταγμένων ηγετών στην Κοπεγχάγη της Δανίας… εδώ άρχισαν όλα. Το μέλλον είναι λαμπρό, το μέλλον είναι διαφορετικό ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Παρουσίαση της «Fight 4 Rights», μιας καινοτόμου εφαρμογής με την σφραγίδα του Ινστιτούτου… Καταπολέμηση του αποκλεισμού μέσω της τεχνολογίας και της παιδείας ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Εκστρατείες για την προάσπιση της αξίας της ειρηνικής συνύπαρξης. Το φαινόμενο της ξενοφοβίας και του ρατσισμού ως ένα κεντρικό πολιτικό ζήτημα. Τώρα η διαφορετικότητα έχει πιο γλυκιά γεύση...

Με μια ματιά…

Το Ινστιτούτο «Νέοι Ηγέτες – Η εξέλιξη», είναι μια Μη Κυβερνητική Ανεξάρτητη Οργάνωση με πολυεπίπεδη δράση στον χώρο της νεολαίας και των ευάλωτων ομάδων (μεταναστών, προσφύγων) με κύριο στόχο την εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και δη των νέων, στις πολιτισμικές, ιστορικές, θρησκευτικές, κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις, ώστε να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές στις κοινότητές τους και να πρωταγωνιστήσουν μελλοντικά στις εξελίξεις με επαρκείς γνώσεις και εμπειρίες από την πολυπολιτισμική πραγματικότητα μέσα στην οποία καλούνται να ζήσουν και να δράσουν γόνιμα και εποικοδομητικά προς όφελος όλων.

Ιδρύθηκε από μια ομάδα νέων, εμπνευσμένων από τη Διατλαντική Διάσκεψη Ενταγμένων Ηγετών που έλαβε χώρα στην Κοπεγχάγη της Δανίας τον Απρίλιο του 2012. Το Ινστιτούτο ασχολείται ενεργά με την Μεταναστευτική Πολιτική στη χώρα, εκπονώντας έρευνες αλλά και πραγματοποιώντας δράσεις οι οποίες προωθούν τη διαπολιτισμικότητα και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων.

Τα νέα μας

Δράσεις - Εκδηλώσεις

Eνδιαφέρουν

Discover what’s possible when a community creates together

Μας υποστηρίζουν

Φωτογραφικό υλικό