Προνομιακές τιμές από το Ινστιτούτο «Nέοι Ηγέτες – Η Εξέλιξη» για τα μέλη των Yava όσον αφορά στην εκμάθηση ξένων γλωσσών (yava.gr)

Προνομιακές τιμές από το Ινστιτούτο «Nέοι Ηγέτες – Η Εξέλιξη» για τα μέλη των Yava όσον αφορά στην εκμάθηση ξένων γλωσσών (yava.gr)

Σε συνεργασία με το Ινστιτούτο ''Εξέλιξη'', προσφέρουμε προνομιακές τιμές στα μέλη μας, για εκμάθηση ξένων γλωσσών!