Το Coaching είναι μία σύγχρονη μέθοδος προσωπικής ανάπτυξης και επίτευξης στόχων. Με τη βοήθεια δηλαδή ενός “προσωπικού προπονητή”, το άτομο κατανοεί πως να διαχειρίζεται τις αδυναμίες του, να διαχειρίζεται σωστά τον χρόνο, να λαμβάνει αποφάσεις με ενάργεια και να εστιάζει σε συγκεκριμένους στόχους.

Στόχος του Ινστιτούτου Νέοι Ηγέτες – Η Εξέλιξη είναι να εκπαιδεύσει τους νέους μέσω του Coaching, έτσι ώστε να αναπτύξουν οξύνοια σκέψης και ευκρινή στοχασμό. Αναλύοντας τα νέα επιστημονικά δεδομένα που διαμορφώνουν το ιστορικό και πολιτιστικό γίγνεσθαι, το Ινστιτούτο θα σταθεί αρωγός στην εκπαίδευση, διαμόρφωση και ανάδειξη των νέων ηγετών.

Η άμεση πρακτική εφαρμογή του Coaching θα βοηθήσει στην επίτευξη του οράματός μας: μιας κοινωνίας επανδρωμένης από νέους με ικανότητες, ταλέντα και στόχους. Νέους που οραματίζονται και διεκδικούν έναν διαφορετικό τρόπο ζωής.

Leadership Coaching

Leadership Coaching

Το Leadership Coaching καθίσταται «ανάγκη» στις μέρες μας καθώς η αλλαγή σε θέματα οργάνωσης και χειρισμού επιχειρήσεων, οργανισμών ακόμη και χωρών κρίνεται αναγκαία.