Σύνοδος κορυφής ηγετών για θέματα Ένταξης και διαφορετικότητας στην πόλη Chantilly της Γαλλίας.

Με τίτλο ” Ένταξη στο χώρο εργασίας” πραγματοποιήθηκε σύνοδος κορυφής ηγετών για θέματα Ένταξης και διαφορετικότητας στην πόλη Chantilly της Γαλλίας..

Στο συνέδριο έδωσε παρών ο πρόεδρος του ινστιτούτου Η εξέλιξη ο οποίος με την παρέμβαση του εξέφρασε και ανέλυσε την πρόοδο που έκανε η Ελλάδα στους τομείς της ένταξης της ισότητας και της πολυπολιτισμικότητας, με την ένταξη των κοινοτήτων των ( LGBTQ+, γυναικών, και των άτομα με αναπηρία) καθώς και τις τολμηρές νομοθετικές ρυθμίσεις που έλαβαν χώρα τα τελευταία χρόνια..

Δήλωσε επίσης: ” χαίρομαι που βρίσκομαι ανάμεσα στους λαμπρούς ηγέτες διάφορων χωρών της Ευρώπης και των πολιτείων των ΗΠΑ, ανταλλάσοντας απόψεις για ένα καλύτερο μέλλον και ελπίζοντας για μια καλύτερη κοινωνία, στην οποία κάθε είδους διαφοροποίηση από αυτό που είναι ο κανόνας σε οποιαδήποτε πτυχή της ζωής μας, θα είναι αποδεκτή και με ίσες ευκαιρίες για όλους , συγχαρητήρια για την διοργάνωση αυτή και ελπίζω να ειναι το εντευκτήριο έναυσμα για την πραγματικη αλλαγή…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *