Το Ινστιτούτο ασχολείται ενεργά με την μεταναστευτική πολιτική και μεταξύ άλλων οργανώνει σεμινάρια εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας σε μετανάστες, πρόσφυγες  έτσι ώστε να διευκολύνεται η κοινωνική ένταξη.