Μεταξύ των αρμοδιοτήτων  του Ινστιτούτου είναι να ενημερώνει, να υποστηρίζει και να βοηθά τους αιτούντες ασύλου, τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, χωρίς διακρίσεις εθνικότητας, θρησκείας, φύλου, ηλικίας, πολιτισμού, χρώματος, γλώσσας, άλλου είδους πεποιθήσεων, κοινωνικού υπόβαθρου, περιουσίας, τόπου γέννησης.

Μέσω της πρόσβασης στην εκπαίδευση, και στη συνέχεια στην αγορά εργασίας, το Ινστιτούτο προάγει ένα περιβάλλον ενδυνάμωσης των ωφελουμένων ατόμων.

Το καταρτισμένο προσωπικό του Ινστιτούτου  είναι στη διάθεσή των μεταναστών, προσφύγων αλλά και πολιτών άλλων χωρών για οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστούν.

Ενσωμάτωση και Ένταξη

Η «μετανάστευση», ως όρος, είναι πλήρως συνυφασμένη με την ανάγκη για επιβίωση και ως  ιστορικό γεγονός, με την εξέλιξη των ανθρώπινων κοινωνιών. Είναι αυτή που άλλαξε κοινωνικές δομές, και τη δημογραφική σύνθεση.

Η Ελλάδα ήταν η χώρα της μετανάστευσης από τις αρχές του 20ου αιώνα. Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών η μετανάστευση των Ελλήνων δεν έχει μαζικό, αλλά ποιοτικό χαρακτήρα. Αυτό αφορά κυρίως τη μετανάστευση των νέων πτυχιούχων, στελεχών και φοιτητών που παραμένουν στη χώρα υποδοχής μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Στο αποκορύφωμα της «παγκοσμιοποίησης», η Ελλάδα έγινε χώρα των «λιγοστών ευκαιριών» για τους αυτόχθονες πληθυσμούς, όμως για τις χιλιάδες μεταναστών του σήμερα, η Ελλάδα είναι η χώρα των «πολλών ευκαιριών».

Όραμα μας είναι να δημιουργήσουμε μια δημοκρατική κοινωνία που βασίζεται στην αρμονική συνύπαρξη των ντόπιων και των μεταναστών. Να  τους προετοιμάζουμε και να τους βοηθήσουμε να αποκτήσουν τα κατάλληλα προσόντα για την ομαλή ένταξή τους και την δυναμική είσοδο στην εγχώρια και διεθνή αγορά εργασίας. Να συμβάλουμε στη γενική προετοιμασία για την ομαλή κοινωνική αφομοίωση και την ενσωμάτωση.

Νομική Υποστήριξη

Το Ινστιτούτο παρέχει νομική συμβουλευτική και υποστήριξη σε πρόσφυγες, μετανάστες αλλά και σε πολίτες τρίτων χωρών. Για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στα αιτήματα συνεργάζεται και με εθελοντές δικηγόρους που βρίσκονται σε όλη την επικράτεια.

Ακόμα, το Ινστιτούτο εξειδικεύεται στο να:

  • Προσφέρει στρατηγικές συνηγορίας κι υπεράσπισης (advocacy) σε ζητήματα που αφορούν την ένταξη
  • Προσφέρει παράλληλη υποστήριξη σε καθημερινές προκλήσεις ζωής (στέγαση, ζητήματα υγείας, διατροφή κτλ.)
  • Προωθεί την ένταξη σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς