Το ανθρώπινο δυναμικό του Ινστιτούτου αποτελεί την κινητήριο δύναμη της ανάπτυξης και εξέλιξης. Υλοποιεί με το έργο του το όραμα  για μια υγιή και δυναμική παρουσία.

Μέρος της διαχρονικής στρατηγικής και κουλτούρας του Ινστιτούτου «Νέοι Ηγέτες – Η Εξέλιξη» είναι η προσέλκυση και η διατήρηση υψηλού επιπέδου ανθρώπινου δυναμικού, ταλέντων και ικανών ανθρώπων,  η διατήρηση της οργανωτικής ευελιξίας και η πιο αποτελεσματική κατανομή εργασίας.

Το Ινστιτούτο δίνει ευκαιρίες στα στελέχη του και στο σύνολο του προσωπικού για να αναδείξουν τις ιδιαίτερες δυνατότητές τους και να διεκδικήσουν την πρόοδο και την ανέλιξή τους.

Νομική Υποστήριξη
H Aμαλία Αλτούρκ είναι δικηγόρος, με ειδικότητα στο Ποινικό και Εμπορικό Δίκαιο
Διεύθυνση Μελετών και Ερευνών
Γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας ΕΚΠΑ (1993-1997), στα
Διεύθυνση Εκπαίδευσης
Η Λευκή Αθηναίου διαθέτει εικοσαετή διδακτική εμπειρία σε κέντρα ξένων γλωσσών. Είναι
Υπεύθυνος Κοινοτήτων προσφύγων - μεταναστών
Ο Αχμάντ Χαλίς γεννήθηκε στo Ιράκ το 1965. Zει και εργάζεται στην

Η διοικητική δομή του Ινστιτούτου περιλαμβάνει ακόμα τα εξής τμήματα :

 

Διεύθυνση Οικονομικών accounting@exelixi.org
Διεύθυνση Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων pr@exelixi.org
Διεύθυνση Εταιρικών Σχέσεων corporate@exelixi.org
Διεύθυνση Εξεύρεσης Πόρων fundraising@exelixi.org
Διεύθυνση Ξένων Γλωσσών language.lessons@exelixi.org
Διεύθυνση Εθελοντών                                                          volunteer@exelixi.org
Γραμματεία Διεύθυνσης info@exelixi.org