Ιστορικό

Ιστορικό

Το Ινστιτούτο "Νέοι Ηγέτες - η Εξέλιξη", είναι μια Ελληνική μη-κυβερνητική οργάνωση της οποίας πρωταρχικός στόχος είναι η εκπαίδευση της επόμενης γενιάς ηγετών, που προέρχονται από ολόκληρο το κοινωνικό και πολιτικό φάσμα της χώρας. Ιδρύθηκε από μια ομάδα νέων δημοκρατών, εμπνευσμένων από τη Διατλαντική Διάσκεψη Ενταγμένων Ηγετών που έλαβε χώρα στην Κοπεγχάγη της Δανίας τον Απρίλιο του 2012.

Σύμφωνα με τους στόχους της διάσκεψης για την εκπαίδευση των νέων ηγετών, το Ινστιτούτο "Νέοι Ηγέτες - η Εξέλιξη", έχει αρχίσει την οικοδόμηση ενός ενεργού κινήματος της νεολαίας έχοντας δεσμευτεί να σταθεί αρωγός στην προετοιμασία και την εξειδικευμένη κατάρτιση των νέων ηγετών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Το Ινστιτούτο "Νέοι Ηγέτες - η Εξέλιξη" έχει ως στόχο:

Να παρέχει ευκαιρίες για την οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική συμμετοχή και εμπλοκή των νέων τόσο σε κυβερνητικό όσο και μη κυβερνητικό πλαίσιο.  

Να εκπαιδεύσει τους νέους ηγέτες σε ζητήματα διεθνούς πολιτικής, διαχείρισης κρίσεων, μέσvn μαζικής ενημέρωσης, ΜΚΟ κλπ.

Να εκθέσει τους ανερχόμενους ηγέτες σε διαφορετικές ιδεολογίες, κουλτούρες, πολιτισμούς και απόψεις.

Στηρίξτε τις προσπάθειές μας:

Ποσό:

Log in