ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΟΙ ΗΓΕΤΕΣ - Η ΕΞΕΛΙΞΗ

Εγγραφή Ενδιαφέροντος Εθελοντών INHE

1. Τι σας παρότρυνε να επικοινωνήσετε με το INHE; ( Ποιος τομέας/ τι σας ενδιαφέρει σχετικά με το INHE; )

2. Πώς μάθατε για το ΙΝΗΕ;

3. Ποιες δεξιότητες / εμπειρίες έχετε που μπορεί να είναι χρήσιμες για την λειτουργία του ΙΝΗΕ;

4. Παρακαλείσθε να περιγράψετε την ιδιότητα ή το ειδικό ενδιαφέρον που έχετε στην κατοχή σας, που σας κάνει ιδιαίτερα κατάλληλο/η για την εθελοντική εργασία με το το ΙΝΗΕ.

5. Παρακαλείσθε να δώσετε τις ακόλουθες πληροφορίες:

Β. Πότε είστε διαθέσιμος να συμμετάσχετε εθελοντικά; Δείτε όλα τα ωράρια που προσφέρονται:

Γ. Παρακαλώ Πατήστε το Attach ώστε να επισυνάψετε το βιογραφικό σας σημείωμα

Στηρίξτε τις προσπάθειές μας για την δια βίου μάθηση

:

Log in