Διαχειριστική επάρκεια

Διαχειριστική επάρκεια

Το Ινστιτούτο έχοντας στόχο, τη συνεχή βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών του και την πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεων των προγραμμάτων που υλοποιεί (τόσο σε επίπεδο φυσικού όσο και σε επίπεδο οικονομικού αντικειμένου) έχει υποβάλλει και εγκριθεί ως φορέας που πληρεί τις προϋποθέσεις διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχων προγραμμάτων με αριθμό πρωτοκόλλου…..

The Exelixis Institute

Youth Leadership is a nonpartisan foundation whose primary goal is to serve as a catalyst for introducing rising political and policy professionals

Log in