Μαθήματα ξένων γλωσσών

Μαθήματα Ρουμανικών

Γιατί να μάθω Ρουμανικά;

Η Ρουμανική γράφεται με το Λατινικούς χαρακτήρες, αποτελείται από 24 γράμματα και έχει 7 φωνήεντα και 3 διφθόγγους.

Η εκμάθησή της δεν θεωρείται δύσκολη καθώς υπάρχουν οι γνώριμοι λατινικοί χαρακτήρες, αλλά προϋποθέτει σωστή αφομοίωση των γραμματικών φαινομένων. Τα ουσιαστικά ονόματα έχουν δυο βασικές πτώσεις. Επίσης, έχουν 3 γένη και η σύνταξή των λέξεων είναι Υποκείμενο - Ρήμα - Αντικείμενο.  

Τα περισσότερα μέρη της Ρουμανικής γραμματικής και μορφολογίας βασίζονται στα Κοινά Λατινικά, άρα όπως γράφεται μια λέξη, έτσι και διαβάζεται

Τέλος τα Ρουμανικά είναι η μόνη ευρέως ομιλουμένη σύγχρονη Ρομανική γλώσσα που έχει διατηρήσει το φώνημα /h/.

Μαθαίνοντας Ρουμάνικα στην ουσία έχεις μάθει δύο γλώσσες γιατί η Μολδαβική γλώσσα είναι ταυτόσημη με τα Ρουμανικά, με μερικές μόνο διαφορές. 

Last modified onΚυριακή, 17 Μαΐου 2020 17:04
The Exelixis Institute

Youth Leadership is a nonpartisan foundation whose primary goal is to serve as a catalyst for introducing rising political and policy professionals

Στηρίξτε τις προσπάθειές μας:

Ποσό:

Log in