Μαθήματα ξένων γλωσσών

Μαθήματα Ρουμανικών

Γιατί να μάθω Ρουμανικά;

Read more...

Μαθήματα Ιταλικών

Γιατί να μάθω Ιταλικά;

Read more...

Μαθήματα Ιαπωνικών

Γιατί να μάθω Ιαπωνικά;

Read more...

Σεμινάρια Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Το Ινστιτούτο θα προσφέρει ένα σεμιναριακού τύπου πρόγραμμα  με πιστοποίηση παρακολούθησης πάνω στο ζήτημα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για επαγγελματίες. Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν μέσα σε 8 με 10 εβδομάδες. Διδάσκοντες θα είναι καταξιωμένοι δικηγόροι ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εξειδικευμένοι στην προβληματική αυτή ακαδημαϊκοί.

Θα διδαχθούν οι εξής θεματικές ενότητες:

Καταλαβαίνοντας τα Δικαιώματα της Γυναίκας.

Αυτό το μοναδικό διήμερο σεμινάριο θα εξετάσει το διεθνές νομικό πλαίσιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων το οποίο εγγυάται τα δικαιώματα της γυναίκας και  θα αξιολογήσει κριτικά τις δυνατότητές του να αμφισβητήσει σημαντικά εμπόδια που υπονομεύουν την αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών στον κόσμο σήμερα.

Διεθνές Δίκαιο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Πρακτική

Στο σημερινό νομικό, πολιτικό και επιχειρηματικό κόσμο, το διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων επηρεάζει τον τρόπο που όλοι μας δουλεύουμε, είτε ρητά ή σιωπηρά. Η γνώση των διεθνών προτύπων για τα ανθρώπινα δικαιώματα κρίνεται ολοένα και πιο απαραίτητη. Ως εκ τούτου, όσοι συμμετέχουν στα νομικά επαγγέλματα - είτε ως δικηγόροι, συμβολαιογράφοι  ή δικαστές - και εκείνοι που συμμετέχουν στην κυβέρνηση, τη δημόσια πολιτική, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία των πολιτών πρέπει να έχουν μια ουσιαστική κατανόηση του εύρους και του βάθους των αρχών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Σε συνεργασία με κορυφαίους επαγγελματίες του τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αυτό το μάθημα παρέχει μια ολοκληρωμένη κατανόηση των αρχών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της προέλευσής τους, των αρμόδιων οργάνων για την επιβολή τους και του πώς προσδιορίζεται το περιεχόμενό τους.

Νόμος, Πόλεμος και Ανθρώπινα Δικαιώματα

Οι ένοπλες συγκρούσεις, διεθνείς ή εσωτερικές, παραμένουν πτυχή της ζωής. Ο πόλεμος και οι ένοπλες συγκρούσεις, ακόμα και όταν κατ 'αρχήν νόμιμες, μπορούν να οδηγήσουν σε μερικές από τις χειρότερες καταχρήσεις και θηριωδίες. Αυτό το πρόγραμμα οκτώ εβδομάδων εξετάζει τους νόμους του πολέμου και του διεθνούς ποινικού δικαίου από τη σκοπιά του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αντιμετωπίζει τα κρίσιμα ερωτήματα: είναι το δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων , οι νόμοι του πολέμου και το διεθνές ποινικό δίκαιο τρεις διαφορετικές αρχές;  Έχουν περιπλεχθεί τόσο στις μέρες μας έτσι ώστε να μην είναι δυνατόν να κατανοήσουμε πλήρως το ένα χωρίς κάποια γνώση του άλλου;

Καταλαβαίνοντας τα Δικαιώματα του Παιδιού

Επαγγελματίες φροντίδας παιδιών, συμπεριλαμβανομένων δικηγόρων και άμεσα εργαζομένων με και για τα παιδιά θα πρέπει, να κατανοήσουν και να είναι σε θέση να εφαρμόσουν  το διεθνές νομικό πλαίσιο του δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που σχετίζεται με τα παιδιά και τους νέους.

Read more...

Μαθήματα Ξένων Γλωσσών

Οι «Νέοι Ηγέτες» είναι ένα ανεξάρτητο Ινστιτούτο, του οποίου πρωτεύων στόχος είναι να λειτουργήσει ως καταλύτης για τη σύσταση ανερχόμενων επαγγελματιών, τόσο στην πολιτική όσο και στην κοινωνία των πολιτών, καθώς και στις αξίες της κοινωνικής δημοκρατίας, του διαλόγου, της συμφιλίωσης, της διαχείρισης συγκρούσεων και της καλής διακυβέρνησης ως «μέσα» για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης των ανθρώπων.

Οι Νέοι Ηγέτες εμπνέονται από την ιδέα της «διά βίου μάθησης», που υλοποιείται για την εκπαίδευση των μελλοντικών ηγετών στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ και διαθέτει ένα πλήρες πρόγραμμα διδασκαλίας για την εκμάθηση ξένων γλωσσών σε διαφορετικά επίπεδα (αρχαρίων, μέσου και επαγγελματικού επιπέδου).

8254768-abstract-tree-with-all-flags-of-the-world.jpg

Οι γλώσσες που διδάσκονται είναι:

Αγγλικά, Αραβικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Εβραϊκά, Ελληνικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Κινεζικά, Ιαπωνικά, Νορβηγικά, Ολλανδικά, Περσικά, Πορτογαλικά,  Ρουμανικά, Ρωσικά, Σερβικά, Σουηδικά, Τουρκικά και Φιλανδικά. Τα μαθήματα απευθύνονται σε ενήλικες που προέρχονται από διάφορους  επαγγελματικούς και εκπαιδευτικούς τομείς και σπουδάζουν τις ξένες γλώσσες για ποικίλους  λόγους όπως επαγγελματικοί λόγοι, ακαδημαϊκές  ανάγκες, ταξίδια, ενδιαφέρον για μία νέα ξένη κουλτούρα ή επιθυμία να βελτιωθούν στην γλώσσα που ήδη γνωρίζουν. Αφορούν κάθε επίπεδο:  αρχάριων, μέσου και προχωρημένου επιπέδου καθώς και  proficiency. 

Τα τμήματα αποτελούνται από γκρουπ 6  έως 15 ατόμων. Ο ελάχιστος αριθμός για την δημιουργία τμήματος είναι η συμμετοχή τουλάχιστον 6 ατόμων.

Read more...

Μαθήματα Σερβικών

Γιατί να μάθω Σερβικά;

Read more...

Μαθήματα Πορτογαλικών

Γιατί να μάθω Πορτογαλικά;

Read more...

Μαθήματα Περσικών

Γιατί να μάθω Περσικά;

Read more...

Στηρίξτε τις προσπάθειές μας:

Ποσό:

Log in