Σεμινάρια

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ (6)

Σεμινάρια Πληροφορικής

Η πληροφορική είναι σήμερα μια πραγματικότητα, η οποία καθορίζει σε μεγάλο βαθμό και επηρεάζει σημαντικά πολλές πτυχές της κοινωνικής ζωής των ανθρώπων. Η πραγματικότητα αυτή αντανακλάται στην ευρεία έννοια της «Κοινωνίας της Πληροφορίας». Γενικότερα, η ανάπτυξη της τεχνολογίας των πληροφοριών σήμερα επηρεάζει την απασχόληση, ως βασικό και απαραίτητο εργαλείο εργασίας, τον πολιτισμό, όσον αφορά τη διάδοση και την ανάπτυξή του, καθώς και την ποιότητα ζωής. Επιπλέον, συμβάλει ουσιαστικά στην εδραίωση μιας παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας.

Τα μαθήματα κατάρτισης περιλαμβάνουν:

- Web Designing
- Το Google Analytics
- Έργα διαφήμισης
- SEO
- 3D Animation

Read more...

Σεμινάρια Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Το Ινστιτούτο θα προσφέρει ένα σεμιναριακού τύπου πρόγραμμα  με πιστοποίηση παρακολούθησης πάνω στο ζήτημα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για επαγγελματίες. Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν μέσα σε 8 με 10 εβδομάδες. Διδάσκοντες θα είναι καταξιωμένοι δικηγόροι ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εξειδικευμένοι στην προβληματική αυτή ακαδημαϊκοί.

Θα διδαχθούν οι εξής θεματικές ενότητες:

Καταλαβαίνοντας τα Δικαιώματα της Γυναίκας.

Αυτό το μοναδικό διήμερο σεμινάριο θα εξετάσει το διεθνές νομικό πλαίσιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων το οποίο εγγυάται τα δικαιώματα της γυναίκας και  θα αξιολογήσει κριτικά τις δυνατότητές του να αμφισβητήσει σημαντικά εμπόδια που υπονομεύουν την αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών στον κόσμο σήμερα.

Διεθνές Δίκαιο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Πρακτική

Στο σημερινό νομικό, πολιτικό και επιχειρηματικό κόσμο, το διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων επηρεάζει τον τρόπο που όλοι μας δουλεύουμε, είτε ρητά ή σιωπηρά. Η γνώση των διεθνών προτύπων για τα ανθρώπινα δικαιώματα κρίνεται ολοένα και πιο απαραίτητη. Ως εκ τούτου, όσοι συμμετέχουν στα νομικά επαγγέλματα - είτε ως δικηγόροι, συμβολαιογράφοι  ή δικαστές - και εκείνοι που συμμετέχουν στην κυβέρνηση, τη δημόσια πολιτική, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία των πολιτών πρέπει να έχουν μια ουσιαστική κατανόηση του εύρους και του βάθους των αρχών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Σε συνεργασία με κορυφαίους επαγγελματίες του τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αυτό το μάθημα παρέχει μια ολοκληρωμένη κατανόηση των αρχών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της προέλευσής τους, των αρμόδιων οργάνων για την επιβολή τους και του πώς προσδιορίζεται το περιεχόμενό τους.

Νόμος, Πόλεμος και Ανθρώπινα Δικαιώματα

Οι ένοπλες συγκρούσεις, διεθνείς ή εσωτερικές, παραμένουν πτυχή της ζωής. Ο πόλεμος και οι ένοπλες συγκρούσεις, ακόμα και όταν κατ 'αρχήν νόμιμες, μπορούν να οδηγήσουν σε μερικές από τις χειρότερες καταχρήσεις και θηριωδίες. Αυτό το πρόγραμμα οκτώ εβδομάδων εξετάζει τους νόμους του πολέμου και του διεθνούς ποινικού δικαίου από τη σκοπιά του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αντιμετωπίζει τα κρίσιμα ερωτήματα: είναι το δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων , οι νόμοι του πολέμου και το διεθνές ποινικό δίκαιο τρεις διαφορετικές αρχές;  Έχουν περιπλεχθεί τόσο στις μέρες μας έτσι ώστε να μην είναι δυνατόν να κατανοήσουμε πλήρως το ένα χωρίς κάποια γνώση του άλλου;

Καταλαβαίνοντας τα Δικαιώματα του Παιδιού

Επαγγελματίες φροντίδας παιδιών, συμπεριλαμβανομένων δικηγόρων και άμεσα εργαζομένων με και για τα παιδιά θα πρέπει, να κατανοήσουν και να είναι σε θέση να εφαρμόσουν  το διεθνές νομικό πλαίσιο του δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που σχετίζεται με τα παιδιά και τους νέους.

Read more...

Σεμινάρια Διαπολιτισμικότητας

Η εκπαίδευση είναι ένα μέσο ενίσχυσης της κοινωνικής ένταξης και ένα μέσο με το οποίο επιτυγχάνεται η κατασκευή ταυτότητας.

Η πρόσβαση στην πληροφόρηση και τη γνώση επηρεάζει την πρόσβαση στην απασχόληση , στην κοινωνικο- οικονομική ολοκλήρωση και την ανάπτυξη. Την ίδια στιγμή, η εκπαίδευση είναι επίσης ένα εργαλείο μέσω του οποίου αναπτύσσονται η ταυτότητα , οι αντιλήψεις και η κατανόηση , πραγματικά ή φανταστικά. Ο τρόπος που η κυρίαρχη πολιτιστική πλειοψηφία πλαισιώνει το εκπαιδευτικό σύστημα και οι αξίες που διαδίδονται μέσω της εκπαίδευσης (οι μέθοδοι , τα προγράμματα σπουδών , κλπ), εκφράζουν και καθορίζουν τις αντιλήψεις της ίδιας της ταυτότητα και της κατανόησης του «άλλου». Ακριβώς όπως μπορεί να είναι... χωρίς αποκλεισμούς.Είναι ένα όχημα μέσω του οποίου επιτυγχάνεται η προώθηση των αρχών της κοινωνικής συνοχής, της αλληλεγγύης και της ισότητας και έτσι μπορούν να διαδοθούν οι προκαταλήψεις, τα στερεότυπα , οι αντιλήψεις της πολιτιστικής αντιπαράθεσης , η υπεροχή και οι διακρίσεις. Έτσι, η πρόκληση για μια ετερογενή κοινωνία αναμένεται να καλύψει αυξημένες προσδοκίες εκπαιδευτικών και πολιτικών που θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις ανάγκες του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού. Εν ολίγοις, για τις εκπαιδευτικές πολιτικές που είναι πολιτισμικά ευαίσθητες ώστε να ενισχύουν την εκπαιδευτική, την κοινωνικοποίηση και την προσωπική ανάπτυξη των ευκαιριών για τους μαθητές όλων των κοινοτήτων.

Γιατί Διαπολιτισμικά μαθήματα;

Κατά την εργασία με τους συναδέλφους στο εξωτερικό έχετε ποτέ απογοητευτεί πως λειτουργούν διαφορετικά από ότι εσείς; Ότι οι προτεραιότητές τους στον χώρο εργασίας είναι μερικές φορές διαφορετική από τις δικές σας; Αυτό φαίνεται να σας στέλνει αντιφατικά μηνύματα και η γλώσσα του σώματος τους προκαλεί συχνά σύγχυση;

Ο ρόλος των Διαπολιτισμικών Μαθημάτων: Αυτές οι διαφορετικές στάσεις και συμπεριφορές εξαρτώνται πολύ συχνά από τον πολιτισμό, τις αξίες , τις παραδοχές και τις αντιλήψεις που καλλιεργούνται νωρίς στη ζωή ενώ εκφράζονται με τον τρόπο που συμπεριφέρονται και αλληλεπιδρούν. Αυτές οι πολιτιστικές επιρροές είναι τόσο βαθιά ριζωμένες ώστε να ενεργούμε σύμφωνα με αυτές μεν ενστικτωδώς δε - σε ό, τι κάνουμε. Από τον τρόπο που στεκόμαστε και μιλάμε, μέχρι τον τρόπο που ασχολούμαστε με τους ανωτέρους , διαχειριζόμαστε τις συγκρούσεις και λαμβάνουμε αποφάσεις. Δεδομένου ότι αυτές οι διαφορές είναι κάτι τόσο βαθύ και διαισθητικό, μπορούν συχνά να οδηγήσου σε σημαντικές παρανοήσεις και των διακοπές στην επικοινωνία. Πουθενά αλλού δεν είναι αυτό πιο επιζήμιο από ό, τι σε έναν διεθνές εργασιακό χώρο, όπου οι παρεξηγήσεις , με βάση τον πολιτισμό , μπορούν να στηρίξουν ή να σπάσουν μια σημαντική επιχειρηματική συμφωνία, μια διεθνή συγχώνευση ή οποιοδήποτε άλλο είδος της διαπολιτισμικής εργασίας.

Τα Διαπολιτισμικά μαθήματα, στοχεύουν στην αύξηση της διαπολιτισμικής ευαισθητοποίησης και επιτρέπουν την αποτελεσματική επικοινωνία ανάμεσα σε όλους τους πολιτισμούς. Σχεδιασμένα σε στενή συνεργασία με εσάς και τον οργανισμό σας, τα Μαθήματα αυτά θα αναπτύξουν την πολιτισμική συνείδησή σας, ενώ σας δίνουν τη δυνατότητα να εργαστείτε πιο αποτελεσματικά με τους ομολόγους σας οι οποίοι προέρχονται από άλλους πολιτισμούς .

 

Read more...

Αγγλική Ιατρική Ορολογία

Σκοπός των μαθημάτων είναι η βελτίωση των γνώσεων των Ιατρών σε θέματα της Ιατρικής ορολογίας στην Αγγλική γλώσσα καθώς και η βελτίωση των δεξιοτήτων επικοινωνίας των Ιατρών στην Αγγλική γλώσσα, τόσο με ξενόγλωσσους συναδέλφους, όσο και κατά την συμμετοχή τους σε σεμινάρια, στην σύνταξη Ιατρικών αναφορών καθώς και στην επικοινωνία τους με τους ασθενείς. Επίσης ενημέρωση των διαφορετικών Ιατρικών συστημάτων περίθαλψης σε σύγχρονες Αγγλόφωνες Δυτικές χώρες. Επιπρόσθετως τα εν λόγω μαθήματα απευθύνονται και σε Ιατρούς (ειδικευόμενους και ειδικευμένους) και νοσηλευτές που θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές η να εργαστούν στο εξωτερικό.

Τα μαθήματα γίνονται με την χρήση σύγχρονων μορφών διδασκαλίας (Role-playing, Interactive learning, παρουσιάσεις από τους μαθητές) καθώς και τεχνολογίας ( Video- Internet- Power Point κλπ). Το υλικό είναι πολύ προσεκτικά επιλεγμένο και ένα μέρος αυτού προέρχεται από Αγγλόφωνα πανεπιστήμια εξωτερικού. 

 

 

Read more...

Σεμινάρια Πολιτικής Αγωγής

Δεδομένου ότι η κρίση που έχει ξεσπάσει στην Ελλάδα είναι πρωτίστως πολιτική, η προτεινόμενη σειρά σεμιναρίων στοχεύει να αντιμετωπίσει ορισμένα από τα προβλήματα που έχουν προκύψει λόγω της οικονομικής κρίσης, ως αποτέλεσμα μιας βαθιάς και διαρκούς πολιτικής και κοινωνικής κρίσης.

Read more...

Σεμινάρια Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

Σημαντικός παράγοντας διαμόρφωσης της στάσης των πολιτών έναντι της πολιτικής και των πολιτικών είναι τα Μέσα. Στις σύγχρονες κοινωνίες τα Μέσα παίζουν καθοριστικό ρόλο στην πληροφόρηση των πολιτών αναφορικά με σημαντικά ζητήματα και στη διαμόρφωση της στάσης τους όσον αφορά πολιτικές, οικονομικές, και κοινωνικές δράσεις.

Read more...
Subscribe to this RSS feed

Στηρίξτε τις προσπάθειές μας:

Ποσό:

Log in