Δωρεά σε είδος

Δωρεά σε είδος

Το Ινστιτούτο μεταξύ άλλων υποστηρίζει πολλές και διάφορες κοινωνικές ομάδες που έχουν πραγματικά ανάγκη. Η στήριξή σας σε είδος είναι πολύ σημαντική. Οποιαδήποτε προσφορά του Ινστιτούτου γίνεται γνωστή δημόσια.

Τα είδη που αναφέρονται παρακάτω αποτελούν μόνιμες ανάγκες και είναι ευπρόσδεκτα:

The Exelixis Institute

Youth Leadership is a nonpartisan foundation whose primary goal is to serve as a catalyst for introducing rising political and policy professionals

Log in