Οι «Νέοι Ηγέτες» είναι ένα ανεξάρτητο Ινστιτούτο, του οποίου πρωτεύων στόχος είναι να λειτουργήσει ως καταλύτης για τη σύσταση ανερχόμενων επαγγελματιών, τόσο στην πολιτική όσο και στην κοινωνία των πολιτών.

Τα μέλη μας πιστεύουν στις αξίες της κοινωνικής δημοκρατίας, του διαλόγου, της συμφιλίωσης, της διαχείρισης συγκρούσεων και της καλής διακυβέρνησης ως «μέσα» για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης των ανθρώπων.

Οι Νέοι Ηγέτες εμπνέονται από την ιδέα της «διά βίου μάθησης», που υλοποιείται με στόχο την εκπαίδευση των μελλοντικών ηγετών στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ και διαθέτει ένα πλήρες πρόγραμμα διδασκαλίας για την εκμάθηση ξένων γλωσσών σε διαφορετικά επίπεδα (αρχαρίων, μέσου και επαγγελματικού επιπέδου).

Οι γλώσσες που διδάσκονται είναι:

Αγγλικά, Αραβικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Εβραϊκά, Ελληνικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Κινεζικά, Ιαπωνικά, Νορβηγικά, Ολλανδικά, Περσικά, Πορτογαλικά,  Ρουμανικά, Ρωσικά, Σερβικά, Σουηδικά, Τουρκικά και Φιλανδικά. Τα μαθήματα απευθύνονται σε ενήλικες που προέρχονται από διάφορους επαγγελματικούς και εκπαιδευτικούς τομείς και σπουδάζουν τις ξένες γλώσσες για ποικίλους  λόγους όπως επαγγελματικοί λόγοι, ακαδημαϊκές  ανάγκες, ταξίδια, ενδιαφέρον για μία νέα ξένη κουλτούρα ή επιθυμία να βελτιωθούν στην γλώσσα που ήδη γνωρίζουν. Αφορούν κάθε επίπεδο:  αρχάριων, μέσου και προχωρημένου επιπέδου καθώς και  proficiency.

Τα τμήματα αποτελούνται από γκρουπ των 6  έως και 15 ατόμων. Ο ελάχιστος αριθμός για την δημιουργία τμήματος είναι η συμμετοχή τουλάχιστον 6 ατόμων.