Στο Ινστιτούτο διοργανώνουμε σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού για την  διευκόλυνση εύρεσης εργασίας σε διεθνές επίπεδο.

Τα σεμινάρια αυτά αποτελούν μια ολοκληρωμένη συμβουλευτική διαδικασία. Οι σύμβουλοί μας, μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις και με τη χρήση ψυχομετρικών τεστ, βοηθούν στη διερεύνηση και κατανόηση των επαγγελματικών ενδιαφερόντων των συμμετεχόντων.

Οι βασικοί στόχοι των σεμιναρίων αυτών είναι:

  • Εκπαίδευση και απόκτηση όλων των απαραίτητων διοικητικών εγγράφων (όπως ο Α.Φ.Μ.)
  • Νομική συμβουλευτική σε ζητήματα σχετικά με την ένταξη
  • Επαγγελματική Συμβουλευτική και προετοιμασία για την αγορά εργασίας
  • Ψυχοκοινωνική υποστήριξη μέσα από τη συμμετοχή και δέσμευση στη ζωή στη πόλη και στη γειτονιά
  • Δημιουργία πλάνου συνεχιζόμενης εκπαίδευσης
  • Παραπομπή για περαιτέρω ανάπτυξη των τυπικών και άτυπων δεξιοτήτων (όπως η παρακολούθηση μαθημάτων γλώσσας ή προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης)