Το πάθος και η εμπειρία των μελών μας, μας κάνουν αυτό που είμαστε: μια ζωντανή και ποικιλόμορφη παγκόσμια κοινότητα. Και μέσω των μελών μας, προχωρούμε στην αριστεία, την καινοτομία και τη διαμόρφωση του μέλλοντος των νέων ηγετών.

Το Ινστιτούτο «Νέοι Ηγέτες – Η εξέλιξη» , αντλεί τα μέλη του από διάφορες χώρες της Ευρώπης και του κόσμου. Μέλη μας είναι άνθρωποι που ζουν εντός κι εκτός των γεωγραφικών συνόρων της χώρας, άνθρωποι με διαφορετικό πολιτιστικό, θρησκευτικό υπόβαθρο και με διαφορετικές παραδόσεις.