Ημερίδα: Οικοδόμηση της κοινωνίας για τους νέους, επιχειρηματικότητα, ΜΚΟ και πολιτική

Ημερίδα: Οικοδόμηση της κοινωνίας για τους νέους, επιχειρηματικότητα, ΜΚΟ και πολιτική

To Ινστιτούτο «Νέοι Ηγέτες – η Εξέλιξη» διοργάνωσε ημερίδα με τίτλο «Οικοδόμηση της κοινωνίας για τους νέους, επιχειρηματικότητα , ΜΚΟ και πολιτική», η οποία ήταν ανοιχτή στη νεολαία έτσι ώστε