Το Ινστιτούτο διοργανώνει τακτικά σεμινάρια με θέμα: «Ζω και εργάζομαι στην Ελλάδα». Στόχος μας είναι να ενημερώσουμε αναλυτικά τους συμμετέχοντες για τα εργασιακά δεδομένα στην Ελλάδα, για τα εργασιακά δικαιώματά τους και να τους φέρουμε σε επαφή με την ελληνική ιστορία και κουλτούρα. Τα σεμινάρια αυτά απευθύνονται σε μετανάστες, πρόσφυγες και πολίτες που εργάζονται ήδη στη χώρα ή έχουν πρόθεση να εγασθούν. 

Μέσα από μια εξατομικευμένη προσέγγιση, τα σεμινάρια αυτά που πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο προσωπικό, διευκολύνουν τους αιτούντες άσυλο και τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας ώστε να γίνουν αυτόνομοι και να απολαύσουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής.