Αυτή την περίοδο δεν πραγματοποιείται κάποια έρευνα η μελέτη από το Ινστιτούτο.