Χορηγός σε μια εκδήλωση

Τα συνέδρια του Ινστιτούτου «Νέοι Ηγέτες- Η Εξέλιξη» αποτελούν σημαντικά γεγονότα που φέρνουν κοντά νεολαία και ειδικούς, εκπροσώπους της κυβέρνησης, ηγέτες της βιομηχανίας, στελέχη επιχειρήσεων και άλλους έτσι ώστε να ενημερωθούν, να συζητήσουν, και να καταλήξουν σε αποφάσεις πάνω σε σημαντικά ζητήματα που αντιμετωπίζει η κοινότητα της νεολαίας.

Για να μειωθεί η οικονομική επιβάρυνση για τα μέλη του Ινστιτούτου  «Νέοι Ηγέτες- Η Εξέλιξη», ζητάμε τη στήριξη τοπικών και διεθνών οργανώσεων καθώς και εκπροσώπων της κυβέρνησης και φορέων. Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων στα συνέδρια του Ινστιτούτου είναι μεταξύ άλλων φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες αλλά και φορείς λήψης αποφάσεων. Επίσης συμμετέχουν πολίτες από τον χώρο της πολιτικής και του επιχειρείν. Αυτές οι ημερίδες και τα σεμινάρια είναι μια ευκαιρία για την προώθηση της εμπλοκής των νέων σε κοινωνικές εκδηλώσεις.

Στοχεύοντας στην ποικιλόμορφη κοινωνία: Γίνετε  μέρος ενός αξιόπιστου φόρουμ νέων ηγετών της παγκόσμιας κοινότητας.

Οι χορηγοί των συνεδρίων του Ινστιτούτου «Νέοι Ηγέτες- Η Εξέλιξη» μπορούν να επωφεληθούν από αυτή την πολύτιμη ευκαιρία έτσι ώστε να εκθέσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες  τους σε ένα διεθνές ακροατήριο. Σε αντίθεση με μεγαλύτερες εμπορικές εκθέσεις, οι συμμετέχοντες στα συνέδρια ,στις εκδηλώσεις και στις ημερίδες του Ινστιτούτου είναι και μέλη της νέας γενιάς φοιτητών και εξειδικευμένων επαγγελματιών από ολόκληρο τον κόσμο.

Συμβάλετε στην ενθάρρυνση της ανάπτυξης των κοινοτήτων της νεολαίας.

Τα έσοδα που λαμβάνουμε από τις χορηγίες διοχετεύονται για τη μείωση του κόστους συμμετοχής των συνέδρων. Ως χορηγοί, βοηθάτε επίσης στη μείωση των υφιστάμενων οικονομικών εμποδίων για τη οργάνωση των συνεδρίων, των ημερίδων και των εκδηλώσεων.